Strona: Otwarty dostęp / Journal of Mathematics and Applications

Otwarty dostęp

Zgodnie z zalecaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego polityką otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych, artykuły w Journal of Mathematics and Applications są udostępniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 (CC-BY-NC-ND 3.0 PL).
Informacje o licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode


Zgodnie z polityką otwartego dostępu publikacje naukowe:

  • będą publicznie dostępne (zasada otwartości),
  • dostęp będzie zapewniony zarówno przez opublikowanie w formie książki, jak również udostępnienie w wersji elektronicznej (zasada równoległych dróg),
  • dostęp nastąpi najpóźniej do sześciu miesięcy od daty opublikowania (zasada szybkiego dostępu),
  • wersja udostępnionej publikacji będzie jak najbliższa wersji opublikowanej (zasada maksymalizacji jakości treści),
  • publikacje Oficyny Wydawniczej będą udostępniane na podstawie licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL, czyli: Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (zasada maksymalizacji korzyści).


Korzyści publikowania w czasopiśmie w wolnym dostępie:

  • swobodny dostęp do wszystkich użytkowników na całym świecie,
  • autorzy zachowują prawa autorskie do swojego artykułu,
  • zwiększenie dostępności i czytelnictwa


Procedowanie i publikowanie artykułów w czasopiśmie Journal of Mathematics and Applications nie jest obciążone żadnymi opłatami.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję