Procedura recenzowania

Zasady recenzowania i procedury obowi膮zuj膮ce w czasopi艣mie

Procedura recenzowania artyku艂贸w naukowych w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej jest zgodna z zaleceniami MNiSW opracowanymi w formie broszury Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 r.

 1. Do oceny ka偶dej publikacji powo艂uje si臋 co najmniej dw贸ch niezale偶nych recenzent贸w spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 2. Redaktorzy tematyczni (naukowi) dobieraj膮 recenzent贸w najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
 3. Redakcja stosuje procedur臋 double-blind review process, tzn. autor/autorzy publikacji i recenzenci nie znaj膮 swoich to偶samo艣ci. W pozosta艂ych przypadkach recenzent podpisuje deklaracj臋 o niewyst臋powaniu konfliktu interes贸w.
  Za konflikt interes贸w uznaje si臋 zachodz膮ce mi臋dzy recenzentem a autorem bezpo艣rednie relacje osobiste (w szczeg贸lno艣ci pokrewie艅stwo do drugiego stopnia, zwi膮zek ma艂偶e艅ski), relacje podleg艂o艣ci zawodowej lub bezpo艣redni膮 wsp贸艂prac臋 naukow膮 w okresie ostatnich dw贸ch lat poprzedzaj膮cych rok przygotowania recenzji.
 4. Aby przeciwdzia艂a膰 nierzetelno艣ci w nauce (ghostwriting, guest authorship), redakcja wymaga podania wk艂adu poszczeg贸lnych autor贸w w powstanie artyku艂u. G艂贸wn膮 odpowiedzialno艣膰 ponosi autor zg艂aszaj膮cy artyku艂.
  Z ghostwriting mamy do czynienia w贸wczas, gdy kto艣 wni贸s艂 istotny wk艂ad w powstanie artyku艂u, lecz ani jego udzia艂 jako jednego z autor贸w nie zosta艂 ujawniony, ani nie wymieniono go w podzi臋kowaniach zamieszczonych w publikacji.
  Z guest authorship mamy do czynienia w贸wczas, gdy udzia艂 autora jest znikomy lub w og贸le nie mia艂 miejsca, a jego nazwisko jest podane jako autora lub wsp贸艂autora.
 5. Redakcja oczekuje informacji o 藕r贸d艂ach finansowania publikacji, wk艂adzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiot贸w (jest to tzw. financial disclosure).
 6. Redakcja b臋dzie dokumentowa膰 wszelkie przejawy nierzetelno艣ci naukowej, zw艂aszcza 艂amania zasad etyki obowi膮zuj膮cych w nauce.
 7. Przy recenzji pracy recenzent powinien uwzgl臋dni膰 zar贸wno poziom pracy jak i jej przygotowanie w j臋zyku angielskim.
 8. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotycz膮cy warunk贸w dopuszczenia artyku艂u do publikacji lub jego odrzucenia.
  Praca mo偶e zosta膰:
  - przyj臋ta do publikacji,
  - przyj臋ta z ma艂ymi zmianami,
  - przyj臋ta z du偶ymi zmianami,
  - odrzucona.
 9. Nie s膮 przyjmowane recenzje niespe艂niaj膮ce merytorycznych i formalnych wymaga艅.
 10. Wst臋pnie zakwalifikowany przez redaktora naczelnego do wydania artyku艂 zostaje wys艂any do recenzent贸w, kt贸rzy wypowiadaj膮 si臋 na temat jego przyj臋cia lub odrzucenia. Recenzenci maj膮 prawo do powt贸rnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 11. W przypadkach spornych powo艂ywani s膮 dodatkowi recenzenci.
 12. Uwagi recenzent贸w s膮 przekazywane autorowi, kt贸ry ma obowi膮zek poprawienia tekstu.
 13. Ostateczn膮 decyzj臋 o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu artyku艂u podejmuje redaktor naczelny czasopisma, zasi臋gaj膮c opinii cz艂onk贸w Rady Naukowej.
 14. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia artyku艂u s膮 zawarte w formularzu recenzji. Formularz recenzji znajduje si臋 na stronie internetowej czasopisma.
 15. Lista recenzent贸w wsp贸艂pracuj膮cych b臋dzie publikowana w ka偶dym czwartym numerze kwartalnika, w przypadku zeszyt贸w wydawanych nieregularnie – w ostatnim numerze wydanym w danym roku kalendarzowym, a tak偶e zamieszczona na stronie internetowej danego zeszytu naukowego (w pliku "Recenzenci wsp贸艂pracuj膮cy").
 16. Nazwiska recenzent贸w poszczeg贸lnych publikacji lub numer贸w wyda艅 czasopisma nie s膮 ujawniane.

Deklaracja recenzenta: deklaracja recenzenta JMA.pdf

Formularz recenzji: formularz recenzji JMA.pdf

 Nasze serwisy u偶ywaj膮 informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystaj膮c z serwisu wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie plik贸w cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki, kt贸re mo偶esz zmieni膰 w dowolnej chwili. Wi臋cej informacji odno艣nie plik贸w cookies.

Akceptuj臋